Trenutno pregledavate Pripreme za ispite

Pripreme za ispite

Pripreme za IELTS

Prvi korak kod prijave na studij na engleskom jeziku je svakako polaganje međunarodno priznatog ispita i stjecanje certifikata o traženom stupnju znanja. Dugi niz godina radimo sa školama u inozemstvu s vrhunskim pripremnim tečajevima za polaganje IELTS ispita.

Pripreme za GOETHE i DaF

Ukoliko razmišljaš o studiju u Njemačkoj, Austriji ili Švicarskoj, prvi korak je svakako polaganje međunarodno priznatog ispita i stjecanje certifikata o traženom stupnju znanja njemačkog jezika. Preko 20 godina surađujemo sa našim partnerskim institucijama i školama u kojima je moguće upisati pripremne tečajeve te polagati ispite.

Pripreme za DELF

Za studij na francuskom govornom području potrebno je dokazati znanje jezika polaganjem DELF (C1,C2)/DALF(A1,A2,B1,B2) ispita. Polaganje DALF ispita (razina C1/C2) na većini visokih učilišta isključuje dodatnu provjeru znanja francuskog jezika.

Ispit se sastoji od 4 dijela:

usmeno razumijevanje
usmeno izražavanje
pismeno razumijevanje
pismeno izražavanje

Odaberi neku od naših vrhunskih partner škola u francuskoj za pripremu i polaganje DELF/DALF ispita.

Odgovori